Afspraak 2015: strategisch beleidsplan van Rode Kruis-Vlaanderen

Met Afspraak 2015 legt Rode Kruis-Vlaanderen vast waar het over vijf jaar wil staan. Een ambitieus strategisch plan met meetbare actiepunten. Een ding is zeker: we blijven de meest kwetsbare mensen in onze samenleving centraal stellen. De doelstellingen van Afspraak 2015 zijn samengebracht in acht krachtlijnen:

 

Inspirerend voor vrijwilligers Samenwerkend voor weer impact
Performant en kwaliteitsbewust Visibel met een sterk profiel